Sınav Hakkı Verilmesi

Covid-19 hastalığı nedeniyle karantinada olan ve bu mazereti kapsamında yarıyıl sonu sınavına ya da bütünleme sınavlarına katılamayan öğrencilerden , karantinada olduğunu belgeleyen ve durumunu birim yönetim kurulunda uygun bulunanlara , bütünleme sınavlarından sonra olmak üzere 30 /01 /2022 -04 /02 /2022 tarihler arasında bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınav hakkı verilmesi konusunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülerek karara bağlanmıştır.

06 Ocak 2022, Perşembe / 173 defa okundu.