Meslek Yüksekokulu‘muzda Birim Kalite Komisyon Toplantısı Yapıldı

Meslek Yüksekokulu Birim Kalite Komisyonu,  Üniversitemizin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar görüşmek üzere Meslek Yüksekokulumuz özelindeki faaliyetleri görüşmek üzere 02.02.2023 tarihinde bir çevrimiçi Birim Kalite toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya, tüm akademik ve idari personelimiz katıldı.Toplantıda Meslek Yüksekokulumuzda görevli Dr. Öğr. Üyesi Figen Karafeye ; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla kurumumuz iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, birimimize özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve bu kapsamdaki çalışmaları senatoya sunmak gibi konularında bilgi verdi.

Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023, Cuma