Personel İşleri

1 Akademik Personel İş Akışı
2 2547 Sayılı Kanun'un 39. Maddesine Göre Görevlendirme İşlemleri
3 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. Maddesine Göre Alım Yapılması
4 Akademik Personelin Bilimsel Aktivitelere Başvuru Ve Katılım Taleplerinin Değerlendirilmesi
5 Arşiv İşlemleri Uygunluk Kontrolü İş Akış Şeması
6 Arşiv Malzemeleri Saklama Süresi İş Akış Şeması
7 Arşiv Kodlama Esaslarına İlişkin İş Akış Şeması
8 Arşivlik Malzemelerin Korunması İş Akış Şeması
9 Bilimsel, Sosyal, Kültürel Ve Sportif Aktivitelerin Planlanması
10 Birim Arşivine Verilecek Malzemenin Ayırımı Ve Hazırlanması
11 Bölüm Başkanı Ataması
12 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecek Malzemenin Ayrılması Ve Teslimi
13 Doğrudan Temin Usulü İle Yapılacak Alım İşlemleri Ön Mali Kontrolü İş Akış Şeması
14 Emeklilik, İstifa Ve Kurumdan Naklen Ayrılan Personel İşlemler
15 Fazla Çalışma Ödeme İş Akış Şeması
16 İdari Personelin Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri
17 İmha Edilecek Malzeme İş Akış Şeması
18 Kadro İptal – İhdas, Birim Kadro Tenkis – Tahsis, Dolu -  Boş Derece Ve Unvan Değişikliği, Kullanma İzni İle İlgili İşlemler
19 Kurul Kararları Ve Görevlendirme Yazım İşlemleri İş Akış Süreci
20 Kurum Arşivi Ayıklama Ve İmha Komisyonunun Teşkili İş Akış Şeması
21 Kurum Dışından Gelecek Öğretim Elemanlarının Ders Görevlendirilmeleri
22 Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri
23 Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler
24 Malzemelerin Birim Arşivine Devri İş Akış Şeması
25 Malzemenin Kurum Arşivinde Tasnifi Ve Yerleştirilmesi İş Akış Şeması
26 Meslek Yüksekokulu Kurul Toplantısı
27 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Oluşturulması
28 Naklen Atama İşlemleri
29 Normal Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
30 Normal Yurtiçi Geçici Yollukları
31 Ödenek Ekleme İşlemi İş Akış Süreci
32 Öğretim Elemanı Alımlarında Giriş Sınavı Yapılması
33 Performans Programı Hazırlama İş Akış Süreci 
34 Personel Giderleri Ek Ders Ücreti İş Akış Şeması
35 Personel Kimlikleri İle İlgili İşlemler
36 Personelin Derece, Kademe Ve Kıdem Terfi İşlemleri
37 Personel Maaşları İş Akış Süreci
38 Personelin Hizmet Birleştirme, Eğitim İntibak İşlemleri
39 Sosyal Haklar
40 Sözleşme Süre Uzatımı
41 Teknik Servis İş Akış Şeması
42 Yıllık, Mazeret (Evlenme, Doğum, Ölüm) Ücretsiz İzin İle Hastalık İzin Ve Rapor İşlemleri
43 Yolluk Ödemeleri İş Akış Şeması
Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, Pazar