Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

GÖREVİ

Öğr. Gör. Dr. Vedat BAKIR

Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü 

Başkan

Öğr. Gör. Mehmet KILIÇ

Emet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Üye

Öğr. Gör. Nesrin AÇIKGÖZ

Emet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi. Figen KARAFERYE

Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Üyesi

Üye

Doç Dr. Tuğba ALP ARICI

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Böl. Bşk. V.

Üye

Öğr. Gör. Dr. Sevim ÖZKAN

Finans Bankacılık ve Sigortacılık Böl. Bşk. V.

Üye

Öğr. Gör. Serkan YÜCEL

Yönetim ve Organizasyon Böl. Bşk. V.
Üye
Ömer BÜYÜK Yüksekokul Sekreteri Raportör
Son Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024, Salı