Sosyal Hizmetler

Programın Tanıtımı

Sosyal Hizmetler Ön lisans Programı, toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmeli, çeşitli boyutlarda, toplumsal sorunlar yaşayan bireylere hizmet sunmak isteyenlere alanlarında uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır. Teorik ve uygulamalı olarak alanda uzmanlaşmak isteyen ve toplumsal sorunlara duyarlı bireylerin gelişimini eğitsel açıdan sağlamayı amaçlamaktadır.

Bölümden mezun olan öğrencilerimiz “Sosyal Hizmet Teknikeri”, “Sosyal Çalışmacı Yardımcısı” unvanı alırlar. Korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalarını yürütür.

Mezun olan öğrencilerimizin birçoğu Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans düzeyi Sosyal Hizmet eğitimi almaya çalışarak “Sosyal Çalışmacı” olmayı amaçlamaktadırlar. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile:

*Sosyal Hizmet

*Sosyoloji

Bölümlerine geçiş yapabilirler.

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Mehmet KILIÇ
 

Programın Amacı

 Sosyal hizmet ön lisans programının amacı, hâlihazırda sosyal hizmet alanında istihdam edilen ve konuya ilişkin akademik bir eğitim almamış olan bireylerin bu alanda sahip oldukları olanakları kullanabilmelerine, niteliklerinin geliştirilmesine ve bu alanda gereksinim duyulan yeni elemanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Programın Kazanımları

 Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip olacak, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabileceklerdir.

Programa Yerleştirilme İşlemleri

 Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YKS puanları esas alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.

İstihdam Alanları

Sosyal hizmet eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, etkili iletişim ve liderlik niteliklerini taşıyan ara elemanlar olarak çalışırlar. Bu ara elemanlar, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, engelliler, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi çeşitli grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalarını yürütür. Sosyal Çalışmacıların görev yaptığı kurumlar:

  • Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı;

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,

Taşra Kuruluşları

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,

Aile ve Sosyal Politikalar İçe Müdürlüğü,

Sosyal Hizmet Merkezi,

Çocuk Destek Merkezi,

Çocuk Yuvası,

Yetiştirme Yurdu,

Sevgi Evi,

Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi,

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi,

Huzurevi,

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi,

Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri (Çocuk Evi, Umut Evi, Yaşlı Yaşam Evi),  

Kadın veya Erkek Konukevi,

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi,

Darülaceze,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vb. Kuruluşlar,

Özel ve Diğer Kamu Sosyal Hizmet Kuruluşları (Aile Danışma Merkezleri,  

Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Engelli Bakım Merkezi, Huzurevleri, Yaşlı

Bakım Merkezleri vb.).

  • Sağlık Bakanlığı;

İl Sağlık Müdürlüğü,

İlçe Sağlık Müdürlüğü,

Hastaneler (Servisler, Sosyal Servis, Hasta ve Çalışan Hakları, Evde Sağlık ve Evde Bakım Birimi vb.),

Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM),

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM)

Uyuşturucu Madde Tedavi Merkezi (UMATEM)

Aile Sağlığı Merkezi,

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi,

Özel Diyaliz Merkezleri vb.

  • Adalet Bakanlığı;

Denetimli Serbestlik Müdürlükleri,

Ceza ve Tutukevleri,

Islahevleri,

Çocuk Eğitim Evi,

Çocuk Mahkemeleri,

Aile Mahkemeleri.

  • İçişleri Bakanlığı;

Çocuk Şube Müdürlüğü,

Göç İdaresi İl Müdürlüğü,

  • Belediyeler

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Engelli, yaşlı, kadın, çocuk, yoksul vb. dezavantajlı gruplarla ilgili kuruluşlar (kreş, huzurevi, kadın konukevi vb.)

  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

İl Müdürlüğü

  • Milli Eğitim Bakanlığı;

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri,

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

  • YÖK/Üniversiteler;

Tıp fakültesi hastaneleri,

Mediko-sosyal bölümleri,

Sağlık, spor ve kültür dairesi vb.    

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı,

Yurtkur Genel Müdürlüğü

Yurtkur İl müdürlükleri,

Yurtlar,

Gençlik Merkezleri,

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, Pazartesi