Meslek Yüksekokulumuzda Okul Öncesinde Aile Eğitimi ve Katılımı Etkinliği Gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulumuz tarafından düzenlenen moderatörlüğünü üniversitemiz öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Figen Karaferye'nin yaptığı ve Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Sosyolog Meltem Yıldırım Tekeli ile Araştırmacı Berra Yiğit'in konuşmacı olarak katıldıkları Okulöncesinde Aile Eğitimi ve Katılımı seminerleri ile Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim semineri 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 15.00'te Emet Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Etkinliğe MYO Müdürümüz Öğr. Gör. Vedat Bakır, Müdür Yardımcı(ları)mız Öğr. Gör. Vedat Çetin ve Öğr. Gör. Serkan Yücel, akademik ve idari personellerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.Etkinlikte, Okulöncesinde aile eğitimi ve katılımı bağlamında, “Bilişim Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli Kullanımı" ve "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci Eğitimi" seminerleri gerçekleştirildi. Sosyolog Meltem Yıldırım Tekeli’nin konuşmacı olduğu “Bilişim Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli Kullanımı" oturumunda, dijital okuryazarlığın önemi, dijital çağda ebeveyn olmak, dijital sağlığın sağlanması ile çocuk ve dijital medya konusu çocuğun gelişimi açısından oluşturduğu fırsatlar ve riskleriyle birlikte ele alındı. Sosyolog Tekeli, çocukların bilişim teknolojilerinin risklerinden korunması konusunda ailelerin ve öğretmenlerin neler yapabileceği ve bu konuda hangi araçlardan yararlanabileceğini tanıttı.

Dr. Öğr. Üyesi Figen Karaferye konuşmasında, bir birey olarak çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarının bir bütün olarak desteklenmesi ve geliştirilmesinde ailenin önemi ve öğretmenlerin rolüne değinerek, üniversitemizin yürütmekte olduğu iki uluslararası proje olan “Digisel - Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers” ve “Depcip - Digitised Education of Parent for Child Protection” Avrupa Birliği Erasmus+ projelerini bu bağlamda sürdürdükleri çalışmalarıyla tanıttı.

Araştırmacı Berra Yiğit'in konuşmacı olduğu “Çocuklarda Mahremiyet Bilinci Eğitimi” oturumunda, çocuklarda gelişim dönemlerine göre mahremiyet olgusu, gelişim alanlarında etkisi olan kuramlar ve çocuklarda mahremiyet bilincinin kazandırılması sürecinde neler yapılabileceği konusu paylaşıldı.

Oturumlarda soru-cevap, fikir paylaşımı ve değerlendirmelere yer verildi.

Son olarak, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenmekte olan “Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim” başlıklı seminer gerçekleştirildi. Konuşmacı Berra Yiğit, toplumun en küçük birimi olan ailelerin sağlıklı bir temel ve sağlıklı bir yaşantıya sahip olmasının sağlıklı bir toplumun oluşmasındaki önemine değinerek, hayat arkadaşı seçiminde bilinçli hareket etmenin sağlıklı ve mutlu bireyler dolayısıyla sağlıklı ve mutlu aileler oluşmasına zemin hazırlayacağını paylaştı. 

Etkinlik, Emet MYO Müdürü Öğr. Gör. Vedat Bakır’ın teşekkür takdimleri ve konuşmasının ardından sona erdi.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022, Cuma