Üniversitemiz Turizm Akademisyenleri 1.Turizm Rehberliği Kongresi’ne Katıldılar

Meslek Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısı ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Uğur SAYLAN ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Gencer SÜMBÜL 27-28 Nisan 2018 tarihlerinde Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen 1.Turizm Rehberliği Kongresi’ne katıldılar. Kongrede “Türkiye’deki Profesyonel Turist Rehberlerinin Sorunları ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Araştırma” adlı bildiri sunumlarını gerçekleştiren hocalarımız, kongreye katılan diğer turizm akademisyenleri ile çeşitli konularda istişare etme fırsatı buldular.

Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, Pazartesi