Misyon ve Vizyonumuz


MİSYONUMUZ:
Öğrencilerimize kişisel kalite bakış açılarını yakalamalarını sağlayabilecek kendi alanlarında yetenekleri ve becerileri doğrultusunda, bilimsel bilgi ile donanmış, dinamik, eğilimleri izleyebilerek ve çevresel unsurları etkili bir şekilde analiz edebilecek modelleri geliştirebilecek niteliklerin kazandırılması. Yaşam boyu öğrenim ilkesiyle hareket ederek öğrencilerimizin şimdiki ve gelecekte karşılaşabilecekleri durumları analiz ederek onlara her platformda destek sağlanması. küresel eğilimlere uygun olarak meslek yüksek okulumuzun kaynak ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesi, Kültürel kimliğimize, doğaya, farklı kişi, düşünce ve inançlardaki bireylere saygı duyulmasına katkıda bulunulması. Küresel gelişmeleri izleyerek, yüksek öğretim sistemi içerisinde bunları adapte etmek, kullanmak, geliştirilmesine katkıda bulunmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum yaşamında, devlet yapısı içerisinde, sanayide adapte edilmesi ve yaygın olarak kullanılmasına öncülük edilmesi, bireylerin başarılı olabileceği alanların seçilmesi, kişisel mutluluğun tesis edilmesinde topluma eğitim, sağlık, güvenlik, adalet gibi temel hizmet alanlarında en yüksek kalitedeki hizmetin verilmesi için yüksekokulumuza düşen görevlerde katkıda bulunulmasıdır.
 
VİZYONUMUZ:
Küresel Dünya'nın kişisel, grupsal ve toplumsal olarak ihtiyaç duyduğu birey, grup ve toplum olma yolunda mesleki alanlarda bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelere uyumluluk konusunda yüksek standartlara sahip, her platformda talep edilebilecek niteliklere sahip vasıflı eleman yetiştiren marka bir eğitim kurumu olmaktır.
 

Temel Değerlerimiz

Sevgi, saygı ve hoşgörü sahibi olma

İdealist ve şeffaf olma

Analiz ve sentez yapabilme

Ufuk sahibi olma

Toplumunu ve kendini tanıyabilme

Değişime açık olma

İyi bir dinyelici olma

İyi bir konuşmacı olma

Kalite anlayışını benimseme

Liyakat sahibi olma

Özgür düşünebilme

Etik kurallara saygılı olma

İnsan haklarına saygılı olma

Doğa ve hayvan sevgisine sahip olma

Yenilikçi olma

İşine bağlı olma

İşini en iyi yapan birey olma

Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2014, Perşembe