Akademik Personel

Vedat Bakır

Öğr. Gör.

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Emet Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
0 (274) 443 (5400)
vedat.bakir@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı, Bireysel ve Grupla Psk. Dan., Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, Özel Eğitim Hizmetleri, Bilişsel-Davranışçı Terapi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Vedat Çetin

Öğr. Gör.

Emet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Kimya Teknolojisi Program Başkanı

Emet Meslek Yüksekokulu
Kimya Teknolojisi
vedat.cetin@dpu.edu.tr

Serkan Yücel

Öğr. Gör.

Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Prg. Bşk.

Emet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
0 (274) 443 (5404)
serkan.yucel@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Sağlık Yöneticiliği, Sağlık Kurumlarında İletişim, Sağlık Yöneticiliği, Sağlık Kurumlarında İletişim, Hastane Yönetimi ve Şikayet Yönetimi, Yaşlı Bakım Hizmetleri, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Eğitmenliği, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Eğitmenliği, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Eğitmenliği

Figen Karaferye

Dr. Öğr. Üyesi

Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Üyesi

Emet Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
figen.karaferye@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Sınıf yönetimi, Okul yönetimi, Öğretmen Yetiştirme, Mesleki Gelişim: Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Akademisyenlere Yönelik Çalışmalar, Eğitim Yönetimi ve Liderliği, Yabancı Dil (İngilizce) Öğretimi

İbrahim Halil Saraç

Öğr. Gör.

Öğretim Görevlisi

Emet Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
0 (274) 443 (5415)
ihalil.sarac@dpu.edu.tr

Latife Sürsavur

Öğr. Gör.

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölüm Başkanı

Emet Meslek Yüksekokulu
Sosyal Hizmetler
0 (274) 443 (5496)
latife.sursavur@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Okul Sosyal Hizmeti, Kadın Sorunları, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Sosyal Hizmette Makro Yaklaşım

Mehmet Kılıç

Öğr. Gör.

Emet Meslek Yüksekokulu
Sosyal Hizmetler
0 (274) 443 (5422)
mehmet.kilic@dpu.edu.tr

Nesrin Açıkgöz

Öğr. Gör.

Sosyal Hizmetler Prg. Öğretim Görevlisi

Emet Meslek Yüksekokulu
Sosyal Hizmetler
0 (274) 443 (5497)
nesrin.acikgoz@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Sosyal Hizmet, Sosyal Politika, Yoksulluk, Çocuk, Yaşlı, Engelli, Toplumsal Cinsiyet.

Rıdvan Sezgin

Öğr. Gör. Dr.

Maliye Programı Öğretim Görevlisi

Emet Meslek Yüksekokulu
Maliye
0 (274) 443 (5416)
ridvan.sezgin@dpu.edu.tr

Sevim Özkan

Öğr. Gör.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Emet Meslek Yüksekokulu
Maliye
0 (274) 443 (5461)
sevim.ozkan@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: EKONOMİK KRİZLER, SANAYİ, PARA POLİTİKASI, PARA TEORİSİ, MAKRO İKTİSAT, EKONOMETRİK ANALİZ

Tamer Bayram

Öğr. Gör.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği - Öğretim Elemanı

Emet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
0 (274) 443 (5481)
tamer.bayram@dpu.edu.tr

Tuğba Kanmaz

Öğr. Gör.

Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı

Emet Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
0 (274) 443 (5417)
tugba.kanmaz@dpu.edu.tr

Tuğba Alp

Dr. Öğr. Üyesi

Kimya Teknolojisi Programı Öğretim Üyesi

Emet Meslek Yüksekokulu
Kimya Teknolojisi
0 (274) 443 (5440)
tugba.alp@dpu.edu.tr

Zeliha Erol

Öğr. Gör.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Prg. Başkanı

Emet Meslek Yüksekokulu
Acil Durum ve Afet Yönetimi
0 (274) 443 (5495)
zeliha.erol@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Tıbbi Sosyal Hizmet, Çocuk İhmal ve İstismarı, Kadın Sorunları, Aile Kuramları

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021, Pazartesi