Akademik Personel

Vedat Bakır

Öğr. Gör. Dr.

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Emet Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
0 (274) 443 (5400)
vedat.bakir@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı, Bireysel ve Grupla Psk. Dan., Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, Özel Eğitim Hizmetleri, Bilişsel-Davranışçı Terapi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Mehmet Kılıç

Öğr. Gör.

Emet Meslek Yüksekokulu
0 (274) 443 (5422)
mehmet.kilic@dpu.edu.tr

Nesrin Açıkgöz

Öğr. Gör.

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Emet Meslek Yüksekokulu
Sosyal Hizmetler
0 (274) 443 (5403)
nesrin.acikgoz@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Sosyal Hizmet, Sosyal Politika, Yoksulluk, Çocuk, Yaşlı, Engelli, Toplumsal Cinsiyet.

Tuğba Alp Arıcı

Doç. Dr.

Kimya Teknolojisi Programı Bölüm Başkanı

Emet Meslek Yüksekokulu
Kimya Teknolojisi
0 (274) 443 (5440)
tugba.alp@dpu.edu.tr

Figen Karaferye

Dr. Öğr. Üyesi

Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Üyesi

Emet Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
figen.karaferye@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Sınıf yönetimi, Okul yönetimi, Öğretmen Yetiştirme, Mesleki Gelişim: Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Akademisyenlere Yönelik Çalışmalar, Eğitim Yönetimi ve Liderliği, Yabancı Dil (İngilizce) Öğretimi

Serkan Yücel

Öğr. Gör.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Prg. Bşk.

Emet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
0 (274) 443 (5482)
serkan.yucel@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Sağlık Yöneticiliği, Sağlık Kurumlarında İletişim, Sağlık Yöneticiliği, Sağlık Kurumlarında İletişim, Hastane Yönetimi ve Şikayet Yönetimi, Yaşlı Bakım Hizmetleri, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Eğitmenliği, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Eğitmenliği, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Eğitmenliği

Latife Sürsavur

Öğr. Gör.

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölüm Başkanı

Emet Meslek Yüksekokulu
0 (274) 443 (5496)
latife.sursavur@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Okul Sosyal Hizmeti, Kadın Sorunları, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Sosyal Hizmette Makro Yaklaşım

Sevim Özkan

Öğr. Gör. Dr.

Maliye Bölüm Başkanı

Emet Meslek Yüksekokulu
0 (274) 443 (5461)
sevim.ozkan@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Çevre ve Enerji Ekonomisi, Çok Kutupluluk, Uygulamalı Zaman Serisi Analizi ve Panel Veri Analizi, Ekonomik Kriz, Sanayi, Ekonomik Büyüme

Zeliha Erol

Öğr. Gör.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Prg. Başkanı

Emet Meslek Yüksekokulu
0 (274) 443 (5495)
zeliha.erol@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Tıbbi Sosyal Hizmet, Çocuk İhmal ve İstismarı, Kadın Sorunları, Aile Kuramları

Rıdvan Sezgin

Öğr. Gör. Dr.

Maliye Programı Öğretim Görevlisi

Emet Meslek Yüksekokulu
Maliye
0 (274) 443 (5416)
ridvan.sezgin@dpu.edu.tr

Vedat Çetin

Öğr. Gör.

Kimya Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi

Emet Meslek Yüksekokulu
Kimya Teknolojisi
0 (274) 443 (5420)
vedat.cetin@dpu.edu.tr

Tamer Bayram

Öğr. Gör.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği - Öğretim Elemanı

Emet Meslek Yüksekokulu
0 (274) 443 (5481)
tamer.bayram@dpu.edu.tr

İbrahim Halil Saraç

Öğr. Gör.

Öğretim Görevlisi

Emet Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
0 (274) 443 (5415)
ihalil.sarac@dpu.edu.tr

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024, Salı